Counter Strike - Global Offensive Models

Counter Strike - Global Offensive Models

Posted Date: 30-07-2017

Views: 573 views / / Add to favorite

Description:

Counter Strike - Global Offensive Models
obj | tga | 3D models | 2.31 GB
 
All players model and weapons model .obj file format, with texture from game.
 
Counter Strike - Global Offensive Models

 
Counter Strike - Global Offensive Models - 3DCounter Strike - Global Offensive Models - 3DCounter Strike - Global Offensive Models, Website chia sẻ tài nguyên thiết kế lớn nhất Việt Nam. Click và download miễn phi trên Bình chọn